Wat is BreekLoc?

BreekLoc verzorgt de GPS apparatuur om te kunnen voldoen aan de eisen die de BRL 2506 stelt.

BreekLoc maakt gebruik van een bestaande website waar de gegevens uitgelezen kunnen worden.

Is een GPS systeem verplicht?

Antwoord: ja

Waarom is een GPS systeem verplicht?

In de BRL 2506, voluit: de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recyclingsgranulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken, is opgenomen dat alle brekers (vast of mobiel) voorziejn zijn van een GPS systeem.

De BRL 2506 is met ingang van 1 juli 2013 van kracht door publicatie in de Regeling bodemkwaliteit en heeft daarmee kracht van wet gekregen.

Wanneer moet het GPS systeem werken?

Uiterlijk 29 november 2013 moeten alle brekers met een BRL certficaat voorzien zijn van een werkend GPS systeem.

Hoe werkt het systeem?

Op de breker is een zender gemonteerd die aan een website doorgeeft dat de breker in werking is en waar de breker zich bevindt.

De zender meldt tevens de gegevens van het soort product dat op dat moment geproduceerd wordt.

Wie hebben toegang tot de website?

De eigenaar van de breker en de certificerende instelling (Eerland Certification, IKOB-BKB, KIWA of SGS INTRON Certficatie) hebben toegang tot de website en kunnen dan zien of, waar en wat u produceert.

Terug

Julianastraat 18 | NL 2771 DX Boskoop | Tel: +31 (0)684 71 69 54 | e-mail: post@breekloc.nl